TAXISS s.r.o.

Profil

Služby:

:: Podvojné účtovníctvo

:: Jednoduché účtovníctvo

:: Mzdy a personalistika

:: Poradenstvo

Oznamy

Napíšte nám...

Kontakt
Služby:

Naša činnosť v oblasti jednoduchého účtovníctva:

  • vedenie peňažného denníka

  • vedenie pokladničnej knihy

  • vedenie knihy faktúr

  • evidencia pohľadávok a záväzkov

  • evidencia majetku a výpočet odpisov

  • evidencia DPH a príprava daňového priznania

  • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta

  • spracovanie ročnej účtovnej závierky a príprava daňového priznania
Ceny za poskytnuté služby závisia od rozsahu a formy spolupráce, sú stanovené na základe individuálnej dohody s klientom.

© TAXISS s.r.o.
created by:Highway 66