TAXISS s.r.o.

Profil

Služby:

:: Podvojné účtovníctvo

:: Jednoduché účtovníctvo

:: Mzdy a personalistika

:: Poradenstvo

Oznamy

Napíšte nám...

Kontakt
Služby:

Poradenstvo:

  • oboznamovanie klientov so zmenami v platnej legislatíve vypracovanie vnútropodnikových smerníc

  • vypracovanie finančných analýz

  • príprava podkladov k žiadosti o bankový úver, dotáciu, štátny príspevok

  • pomoc pri zavádzaní účtovníctva

  • optimalizácia daňového zaťaženia pre klienta
Ceny za poskytnuté služby závisia od rozsahu a formy spolupráce, sú stanovené na základe individuálnej dohody s klientom.

© TAXISS s.r.o.
created by:Highway 66