TAXISS s.r.o.

Profil

Služby:

:: Podvojné účtovníctvo

:: Jednoduché účtovníctvo

:: Mzdy a personalistika

:: Poradenstvo

Oznamy

Napíšte nám...

Kontakt
Služby:

Naša činnosť v oblasti podvojného účtovníctva:

  • vedenie hlavnej knihy ( zápis údajov z vecného hľadiska )

  • vedenie účtovného denníka ( chronologický zápis údajov )

  • evidencia pohľadávok a záväzkov

  • vedenie pokladničnej knihy

  • evidencia majetku a výpočet odpisov

  • evidencia DPH, príprava daňového priznania

  • mesačné prehľady podľa požiadaviek klienta
  • spracovanie ročnej účtovnej závierky a všetkých jej súčastí podľa platných predpisov , príprava daňového priznania k dani z príjmov fyzických a právnických osôb

  • vyhotovenie zápisnice z riadneho valného zhromaždenia a príprava podkladov pre zverejnenie ročnej účtovnej závierky podľa platných predpisov

Ceny za poskytnuté služby závisia od rozsahu a formy spolupráce, sú stanovené na základe individuálnej dohody s klientom.

© TAXISS s.r.o.
created by:Highway 66