TAXISS s.r.o.

Profil

Služby:

:: Podvojné účtovníctvo

:: Jednoduché účtovníctvo

:: Mzdy a personalistika

:: Poradenstvo

Oznamy

Napíšte nám...

Kontakt
Služby:

Naša činnosť v oblasti platov a personalistiky:

  • vedenie personálnej agendy ( príprava pracovných zmlúv , registrácia zamestnancov, príprava podkladov pre skončenie PP, zrušenie registrácie a príprava potvrdení v súvislosti so skončením PP vrátane evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia)

  • spracovanie miezd, príprava mesačných výkazov do poisťovní a prevodných príkazov na úhradu miezd a odvodov
  • predkladanie prehľadov a hlásení v zmysle platných predpisov

  • vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov

  • výpočty nemocenských dávok a príprava potvrdení na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku

  • styk s ÚPSVaR

  • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

  • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia

  • príprava podkladov pre účtovníctvo

  • vedenie mzdových listov zamestnancov
Ceny za poskytnuté služby závisia od rozsahu a formy spolupráce, sú stanovené na základe individuálnej dohody s klientom.

© TAXISS s.r.o.
created by:Highway 66